Entelektüel varlıkların yönetimiyle bilgi temelli ekonomik kalkınmaya katkı…

Beş üniversite işbirliğinde temel hedef: Entelektüel varlıkların yönetimiyle bilgi temelli ekonomik kalkınmaya katkı

Sabancı Üniversitesi öncülüğünde, Boğaziçi, Koç, İstanbul Teknik ve Özyeğin üniversiteleri ile LES Türkiye* tarafından, ‘araştırmadan ortaya çıkan değerlerin yönetimiyle ekonomik kalkınmayı desteklemek’ amacıyla  “Araştırma Temelli Entelektüel Varlıklar (ARTEV) Yönetim Platformu” adı verilen ortak bir girişim başlatıldı. İstanbul bölgesinde 5 üniversite ve LES Türkiye’nin bir konsorsiyum çatısı altında birleşerek bilgi ve teknoloji transferi alanında başlattıkları bu çok yönlü çalışma, Türkiye’de örnek gösterilecek bir işbirliği yapısına sahip.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı proje çağrısına bir konsorsiyum olarak katılan kurumlar, bilgi temelli ekonomik kalkınma programı çerçevesindeki ‘ARTEV Yönetim Platformu’ projesiyle 700.000 TL’ye yakın bir finansman desteği alarak bu alanda farkındalık oluşturma, kurumsal yetenek ve bilgi birikimini geliştirme, profesyonel ve mesleki sertifikasyon programı kapsamında bir müfredat alt yapısı ortaya çıkarma hedefleri ile çalışmalarına başlıyor.

ARTEV Yönetim Platformu kapsamında “İşletmelerde Araştırma Temelli Entelektüel Varlık Yönetimi” başlıklı ilk seminer, TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirildi.

ARTEV Yönetim Platformu kapsamında araştırma temelli entelektüel varlık yönetiminin çeşitli alanlarda uygulanması ile ilgili bir dizi seminer planlanıyor. Söz konusu dizinin“İşletmelerde Araştırma Temelli Entelektüel Varlık Yönetimi” başlıklı ilk semineri Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı.

TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirilen seminerin açılışında, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan birer konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun hoşgeldiniz konuşmasının ardından söz alan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker,Sabancı Üniversitesi olarak 2000’li yıllarda fikri mülkiyet kavramını konuşmaya ve bu çerçevede organizasyonel yapılanmayı şekillendirmeye başladıklarından bu yana pek çok ilke imza attıklarını, bu girişimi de yine Sabancı Üniversitesi liderliğinde, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve LES Türkiye ile işbirliği içerisinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. ARTEV Yönetim Platformu’nun İstanbul Kalkınma Ajansı’nın bilgi odaklı ekonomik kalkınma programı kapsamında desteklenmekte olan bir girişim olduğunu söyleyen Nihat Berker, bu girişimin en önemli özelliğinin, kurumların gayri maddi değerleri olarak tanımlanan entelektüel değerlerinin yönetimi konusuna vizyoner yaklaşımı kadar Türkiye’nin bilgi temelli ekonomiye dönüşmesi sürecine örnek oluşturacak bir işbirliği zeminine oturması olduğunu belirtti. Nihat Berker ayrıca; “Bu işbirliğimizin önemli bir bölümünü de ilgili alanlarda STK’lar ve kamu kurumları ile kurmakta olduğumuz ortaklıklar oluşturmakta, bu bağlamda İşletmelerde Entelektüel Varlık Yönetimi konulu açılış etkinliğimizi TÜSİAD ile birlikte düzenliyor olmak bizler için son derece önemli bir katma değerdir. Yanımızda yer aldıkları ve bu sıcak işbirliği için TÜSİAD Başkanı Sayın Ümit Boyner şahsında TÜSİAD’a ayrıca teşekkür etmek isterim” dedi.

‘Entelektüel Varlık’ı tanımlamak gerektiğini belirten Nihat Berker sözlerini şöyle sürdürdü: “Sabancı Üniversitesi kuruluşundan başlayarak global değişimleri yakından takip etmiş, ilgili disiplinlerde oluşan yenilikçi kavramları paydaşlarına tanıştırmak konusunda girişimci ve cesur davranmış bir kurum olarak bu platformu oluştururken de fikri mülkiyet kavramınının yerine entelektüel varlık kavramını pozisyonlandırmıştır. Bunun en temel gerekçesi fikri mülkiyet teriminin salt hukuki bir disiplin olarak algılanmasıdır. Oysa bu kavrama giren değerlerin yönetiminin orta ve uzun vadede stratejik yönetime odaklı bir işletme disiplini olarak  algılanması son derece önemlidir. Bu yönetim konusu, içerisinde teknoloji, hukuk, finans, pazarlama gibi stratejik konuları kapsayan çok disiplinli bir alandır. Entelektüel varlık en geniş tanımı ile yapısal sermaye, insan kaynağı ve ilişkisel sermaye kategorileri altında tescile tabi olan (patent, marka, tasarım, telif vb.) veya olmayan (ticari sır, veritabanları, müşteri portföyü, sözleşmeler vb.) her türlü bilgiyi içeren bir portföydür. Üretime dayalı ekonomilerde işletme değerlerinin neredeyse tamamını maddi varlıklar oluştururken, bilgi ekonomisinde ortalama şirket değerinin  yüzde 70’ini gayri maddi varlıkların yani entelektüel varlıkların değeri oluşturmaktadır.  Bu veri bizleri doğrudan bu değerlerin stratejik olarak yönetilmesinin gerektiği sonucuna götürmektedir.

Bugün fikri mülkiyet hakları korumasının önemini tartışmanın ötesine geçmiş bulunuyoruz. Bugün ekonomik olarak büyümenin kurumlarda oluşan yeni bilgi ekosisteminin stratejik olarak nasıl yönetilmesi gerektiğini ve bu kurumların küresel anlamda daha rekabetçi olarak dünya haritasında hak ettikleri yerlere nasıl gelebileceklerini konuşuyoruz. Bu varlıkların doğru stratejilerle tanımlanması, gerektiğinde korunması, değerinin saptanması, ticarete konu edilmesi, hissedarlar nezdinde görünür, ölçülebilir kılınması ve tüm bu ekosistemi destekleyen mevzuat altyapısının sağlam bir biçimde kurulması ile makro ekonomik göstergelerin daha sağlıklı oluşması, risk faktörü yüksek start-up yatırımlarının artması, katma değerli ürüne dayalı ihracatın büyümesi, yabancı yatırımın artırılması mümkün olabilecektir. Bu göstergelerden sadece bir tanesinden bir örnek vermek gerekirse patent hakları endeksinde yüzde 10’luk bir artış, ülkenin uluslararası yatırım stokunda yüzde 16’lık bir artışı beraberinde getirdiği kaydedilmiştir. Türkiye’de bu oranda elde edilebilecek bir gelişme, ilave olarak 28 milyar dolar tutarında uluslararası yatırımla sonuçlanabilir anlamına gelmektedir. Bunun yansıması GSMH’nin yüzde 1,5, ihracatın yüzde 6,5, istihdamın 28 bin ilave kişiye çıkması şeklinde olacaktır” dedi.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ise; “Bu değerli projenin hayata geçirilmesini sağlayan Sabancı, Koç, Özyeğin, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ni ve LES Türkiye’yi tebrik ediyor, proje finansmanı sağlayan İstanbul Kalkınma Ajansı’na şirketlerin 21. yüzyılda en kıymetli değerleri olan fikri varlıklarını ülkemizde de öne çıkartabilmeleri adına sağladıkları destek için kutluyorum.” dedi. Ümit Boyner, TÜSİAD olarak, bu platformun başarılı sonuçlar üretmesi için her türlü doğrudan katılım ve katkılarını sunmak üzere ARTEV ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti. 21. yüzyıl koşullarında Türk iş dünyası yöneticilerinin rekabet güçlerini artırabilmeleri ve başarılı iş sonuçlarını perçinleyebilmeleri için fikri mülkiyet haklarından nasıl yararlanacaklarını bilmeleri ve yönetimine dahil olmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ümit Boyner,  buna  en iyi örnek olarak şirketinin fikri haklarını bizzat yöneten Steve Jobs’un gösterilebileceğini söyledi.

Sayılara bakıldığında, Türkiye’de son 15 yılda fikri haklar alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğinin görüldüğünü söyleyen Ümit Boyner; “Yerli ve yabancı patent ve marka başvuruları büyük bir hızla artıyor. Kamu kaynaklarından AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine ayrılan pay da her geçen yıl genişliyor. Fakat AR-GE yatırımlarına ilişkin teşviklerin artırılması yeterli değildir; buna paralel olarak ülkemizde fikri haklar bilincinin de gelişmesi gerekmektedir. Örneğin ülkemizde bir milyon dolarlık bir AR-GE yatırımından 0,4 tane yerleşik patent başvurusu çıkıyor. Japonya’da bu rakam 2,4, Kore’de ise 3,3” dedi. Ümit Boyner ayrıca; “TÜSİAD olarak önceliğimiz, şirketlerimizin değişen dünya düzenine en üst seviyede entegre olmaları ve rekabet edebilmeleridir. Bu doğrultuda, YOİKK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi Eylem Planı kapsamında şirket ve kurumların fikri hakları şirket stratejisine entegre etmesi, fikri haklarını yönetmesi ve ticari hayatta aktif kullanmasına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla bir çalışma raporu hazırlamaktayız. Bu rapor ile yatırım ortamının iyileştirilmesi, Türk ekonomisinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin rekabetçiliğinin artırılması için sınai mülkiyet hakları alanındaki mevcut teşvik sistemlerini gözden geçiriyor ve yeni teşvik sistemlerini öneriyoruz. Önerilerimiz, şirketlere sınai mülkiyet hakları personeli istihdamı ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin alt yapı kurulması konusunda teşvik verilmesini ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi sonucunda elde edilen gelirler üzerindeki vergilerin kaldırılmasını içermektedir. Söz konusu önerilerin hayata geçirilmesinin fikri hakların işletmelerde kullanılmasının ve ticarileştirilmesinin özendirilmesi açısından son derece yararlı olacağına inanıyoruz” dedi.

102 thoughts on “Entelektüel varlıkların yönetimiyle bilgi temelli ekonomik kalkınmaya katkı…

 1. I’m certain that what you have mentioned will definitely pierce the ears of one’s readers and make them think a lot more deeply about this

 2. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your internet site.

 3. This is the perfect blog for everyone who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for a long time. Excellent stuff, just great!

 4. I’m very happy to uncover this great site. I wanted to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved to fav to see new stuff on your website.

 5. Your style is unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 6. Excellent blog right here! Additionally your website lots up very fast! What web host are you using? Can I get your associate hyperlink on your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 7. In case you want a short as well as easily method to clear away these junk comments we certainly have lot of methods to eliminate your problem. only inform me and i’m happy to help

 8. Hello, i feel that i noticed you visited my website thus i came to “go back the desire”.I’m attempting to in finding issues to improve my website!I suppose its adequate to make use of a few of your concepts!!

 9. Greeting from across the ocean. interesting article I must return for more.

 10. Hi, i think that i noticed you visited my blog thus i got here to “return the favor”.I am attempting to to find things to improve my web site!I guess its good enough to make use of a few of your ideas!!

 11. Pingback: Homepage
 12. Hello there, just became alerted to your blog through Google, and found that it is very informative. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 13. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 14. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 15. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 16. I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 17. Eventually, an issue that I am passionate about. I’ve looked for details of this caliber for the final numerous hrs. Your website is significantly appreciated.

 18. Where I come from we never get any of this type of writing. Got to search around the entire internet for such up to date stuff. I congratulate your effort. How do I find your other articles?!

 19. } {via|from|by} {Google express|Bing|Yahoo}. {Nice|Great|Awesome} stuff, {interesting|educational|enlightening} and {entertaining|amusing|easy to read}! {Thanks|Appreciated|Liking it}

 20. The vacation particular deals offered are believed as a selection of possibly the most preferred and therefore within your budget all more than the globe. Quite several hostels can be proudly located inside property which is accented who has striking seashores encouraging crystal-clear rivers, contingency of an Ocean. hotels compare rates

 21. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 22. I’m not that significantly of a internet reader to be honest but your internet sites truly nice, maintain it up! I’ll go ahead and bookmark your web site to come back later. All the very best

 23. A few things i have seen in terms of laptop or computer memory is that often you will find attributes such as SDRAM, DDR etc, that ought to fit in with the specs of the mother board. If the individual computer’s motherboard is reasonably current whilst you’ll find no operating-system issues, improving the memory literally will take under a couple of hours. It’s among the easiest computer upgrade types of procedures 1 can envision. Thanks for sharing your concepts.

 24. Thanks President Powers, UT police and all those who helped together with the reaction previous Friday. Your careful consideration with the situation as well as the truth that you simply all must make these tough sorts of decisions is appreciated. Maria B. happy mom of two awesome UT students.

 25. Great post, I believe people should learn a lot from this blog its real user genial. “My father always told me, ‘Find a job you love and you’ll never have to work a day in your life.'” by Jim Fox.

 26. Thought target, penalize, status, respect, fortitude and even security. These types of some with the concepts that Tang Soo Commence, Vietnamese style with regards to self defense purposes, can tutor individuals along with instilling in your soul the flexibility not just to shield your self nevertheless, the key skill set towards how to spot real danger warnings in order tto avoid potential fight all in all.

 27. Extremely very best men and women messages are meant to charm allow honor toward groom and bride. Newbie speakers in front of excessive locations really should typically our own gold colored dominate in presenting and public speaking, which is to be personal interests home. finest man speach

 28. I truly appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 29. I am glad this it turned out so effectively and I hope it will continue inside the future because it’s so fascinating and meaningful towards the community.

 30. I would like to get across my admiration for your kindness for those individuals that should have help with this one matter. Your personal commitment to passing the message all through appeared to be really productive and have in most cases helped workers just like me to attain their objectives. Your personal invaluable tutorial can mean much to me and far more to my office colleagues. Best wishes; from all of us.

 31. You produced some decent points there. I looked on the web for the difficulty and discovered most individuals will go coupled with along together with your web site.

 32. Oh my goodness! a great write-up dude. Thanks a ton Nevertheless I am experiencing problem with ur rss. Do not know why Can not sign up to it. Is there anyone obtaining identical rss difficulty? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 33. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

 34. Inexpensive Replica Handbags You guide me by sharing this toolbox i face difficulty whenever i exploit this promotion reading your weblog i’m able to easily use.

 35. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 36. Hello! I merely would want to offer a enormous thumbs up for the fantastic information you might have here for this post. I will probably be coming back to your internet site to get more soon.

 37. I absolutely adore your weblog and find plenty of your post’s to be exactly I’m seeking for. can you offer guest writers to write content material to suit your needs? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a couple of with the subjects you write in relation to here. Once more, awesome weblog!

 38. Now we have several of these lovelies, as well as clover, thyme, & other unknowns in our lawn. Like it. Striving to discover a fertilizer for the lawn (grass) that won’t destroy our “grass menagerie” of a lawn. Appears to be most have some broad leaf killing agent of some sort.

Comments are closed.